kess-logo-education

KESS EDUCATION er konsentrert om kunnskapsutvikling og -formidling. Selskapet er et datterselskap og eies av KESS INVESTMENT, der Kristian Skjølaas er eier og daglig leder.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kunnskapsområdet er i alle hovedsaker innen eierskap, eierstyring og eierskifte i familiebedrifter og SMB. KESS EDUCATION har ofte samarbeidet andre aktører, så som Eierskiftesenter AS

Kunnskaputviklilgen er systematisering av forskningsbasert kunnskap til produksjon av fagartikkelen og -notater. Dette kan også omfatte systematisering av kvantitative data fra f.eks. SSB.

Kunnskapsformidlingen skjer ved kurs og andre samlinger av eiere og for andre aktører innen kunnskapsområdet til KESS EDUCATION

Aktiviteten i både KESS INVESTMENT OG KESS EDUCATION er knyttet til formidling av erfaring og kunnskap til eiere og aktuelle samarbeidspartnere. Dette er basert på det omfattende nettverk av eiere, faglig rådgiver, forskere og utreder, som Skjølaas er en del av.