Skjølaas hevder at en aktiv eier og den gode kapitalist vil si:

 “Jeg holder fast ved det gamle akkurat så lenge det er bra, og griper fatt i det nye akkurat i det øyeblikket det er bedre”

Det som forsking og fagartikler innen eierstyring ofte drøfter og studerer, er ulike eierstyringsutfordringer og ulikheter i børseierskapet, med spredt eierskap i forhold til aktive eiere og familieskapet, med konsentrert eierskap. Disse studiene er både nyttige og viktige og er som oftest knyttet til eiere med – og uten ansikt. Eiere med ansikt er familiebedriftseiere og private aktive investorer. Det kan gis et bilde av at eiere med ansikt ikke har vesentlige variasjoner i utøvelsen av eierskapet og eierstyringsutfordringer. Det kan da se ut til eller gis et bilde av at familiebedrifter er en ensartet gruppe!

Erfaring viser også differert bilde av eier med ansikt – de aktive eiere, business angels og familiebedriftseiere. Det er ofte flere eiere, flere generasjoner  som eier. Dvs det er foreldre – søsken søskenbarn som eier. Disse eierne har også ofte ulike andeler. Ofte ser vi at noen arbeider i bedriften og andre ikke og ofte er en av dem også daglig leder av virksomheten. Dette gir ulike utfordringer mht deres eierstyringsutfordringer og eiernes samlede utøvelse av eierskapet og lederskapet.