Det kan være en fare for at virksomheter kan dø med eierne dersom man venter for lenge med å overlate roret til andre.  Eldrebølgen gir  av en boom av eierskifter i Norge  – i Europa.

Når eierskapet er konsentrert på en eller få hender, er risikoen ved et eierskifte større enn ved mer spredt eierskap. Dette forsterkes ytterligere ved at majoritetseiere i små og mellomstore bedrifter (SMB) ofte også er daglige ledere. Utviklingen av bedriften kan da være er helt og holdent avhengig av en person. 75 % av majoritetseierne i Norge fungerer som både eier og daglig leder.

Forskning viser at verdiskapingen vil falle i eierledede bedrifter, når eier, som kanskje også var den som grunnla bedriften, nærmer seg pensjonsalderen. Nye eiere, enten de kommer fra familien eller andre som kjøper seg inn i bedriften utenfra, vil ofte bety en ny giv for virksomheten, kan gi nye muligheter for utvikling og som, ikke minst, bidra til å sikre lokal sysselsetting og lokal verdiskaping.