Aktive-, passive-, kortsiktige- og langsiktige eiere – alle trengs!

I en økonomi hvor kravene til omstillingsvilje og -evne er økende, er det behov for forskjellige eiertyper i ulike faser av bedriftsutviklingen. Denne balansen mellom aktørene i kapitalmarkedet, endrer seg med de ulike stadier i en virksomhets liv. For eksempel vil mange etablerte bedrifter få tilgang til nødvendig kapital gjennom børsnotering av selskapet.

En nystartet virksomhet kan derimot trenge private investorer av typen ”business angels”, som direkte og aktivt bidrar med både kapital og kunnskap. Fasene kan deles opp i 1) å skape og etablere virksomhet, 2) drift av etablert virksomhet og 3) restrukturering og salg/kjøp av virksomhet. Innenfor og mellom disse fasene, er exit og emisjoner, dvs eierskifte og eierendringer en nødvendig del av oppgavene.

Vår kunnskap og vårt fokus er aktive private eiere og familiebedrifter, Ulike eierformers betydning og effektiviteten i disse fasene burde bli gjenstand for mer forskning og kunnskapsutvikling. Eksempler på private aktive eiere og familiebedrifter finnes i alle disse fasene. Hvordan kan de gjøre best mulig nytte for seg i fremtiden? Hvilke særskilte utfordringer står familiebedriftene overfor?