Ønsker du en samtalepartner?

VI KAN BIDRA MED

 • Eierstyringsløsninger (Corporate Governance) for aktive eiere
 • Teorier og faglige spørsmål om familiebedrifter, eierskite, private investorer og Business Angels
 • Styrearbeid i bedrifter med konsentrert eierskap og i familiebedrifter
 • Styrearbeid forskningsbaserte gründerbedrifter
 • Kontakter med private investorer og Business Angels
 • Løsning av eierskapsutfordringer og investoroppgaver i oppstartsbedrifter
 • Et omfattende nettverk med aktive eiere
 • Lobbykompetanse – nettverk med politikere
 • Foredragsholder og foreleser om investorer og private aktive eiere
 • Møteledelse og fasilitator ved eiermøter og konferanser
 • Fasilitering av – og relasjonsbygging mellom nasjonale og internasjonale FoU/nærings-klynger – herunder relasjonsbygging mellom nasjonale- og internasjonale myndigheter

 

Legg igjen din kontakt informasjon og en kort beskrivelse av hva det gjelder, så tar vi nærmere konakt med deg. Ved direkte henvendelser til Kristian Skjølaas ber vi deg ta kontakt med han direkte per tlf eller e-post.

Kristian Skjølaas          Mobil: +47 901 09 608        E-postks@kessinvestment.no

 

cropped-statue7.png

Skulpturen Slekten av Gustav Vigeland