HIGHWAY TIL HAFJELL!

Difor kjem det mindre storkapital til småbedrifter, sier Aksel Mjøs, Norges Handelshøyskole i Aftenposten den 30. november. Artikkelen er god mht forklaringer og utfordringer som møter små og nye bedrifter, men noe vesentlig mangler. Her er noen av det:

Det er ikke storkapitalen som er viktig for små og nystartete bedrifter (bortsett fra ansvaret til storkapitalisten staten i å bidra til reparere markedssvikt på dette feltet). Det som mangler er flere private investorer kan investere deler av sin private sparing – dvs personer med penger og kompetanse, betegnet business angels!

Kapitalbehovet er relativt lite i tidlig fase i forhold til senere vekstfaser. Men risikoen for eieren for å tape investert kapital er høy eller skyhøy, i forhold til investeringer på f.eks. børs eller i eiendom.

Staten må følge etter de Private! Stat og Privat- hand i hand. Det er oppskrifta…., sier Mjøs. Stat og Privat: JA, men ikke hånd i hånd –. Erfaringene på  innretting og organisering av en «hånd i hånd-løsning» på såkornfondene, har vist at dette ikke virker. Jeg forslår at nye såkornfond organiseres etter samme prinsipp som i statens gaveforsterkningsordning innen FoU: At staten følger opp med sin penger, i forhold til det som private aktører investerer. Dette for å erkjenne at staten ikke er en markedsaktør, men skal sørge for at markedet fungerer optimalt. At det er eierne og andre markedsaktører, som er de beste til å vurdere risiko, vekst- og nyskapingspotensiale. Jeg ser at Venstre foreslår denne organiseringen.  AP foreslår det samme – etter at de ikke lengere er i regjering? Jonas Gahr Støre vil gi gründere i en tidligfase like mye støtte fra det offentlige som de greier å hanke inn fra private, sier han i DN den 28. oktober.  Hva sier Høyre og FrP? Vil de følge opp med å styrke det som ikke virker?

Men er dette nok?  Det vil hjelpe, men andre og enda mer vanskelige politiske grep må til! Det må etableres jevngode konkurransevilkår for kanalisering av privat sparing! Offentlige skatteinsentiver og rammebetingelser – og ikke minst lavt risikonivå, ved å investerer i hus og hytte og i eiendom, er så gunstig at den utkonkurrerer det meste av andre investeringsobjekter. Resultat: «Highway til Hafjell» og samfunnsmessige uheldig overinvestering fra private aktører i bolig og eiendom og en «smal sti» som gir underinvestering av privat-  og kompetent kapital i ny business.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s