DET VIKTGSTE OG VAKKRESTE I LIVET ER REDLIGHET!

karin-boye-1

En av de få lyrikere jeg ofte vender tilbake til er Karin Boye!

Det hun har skrevet er et konsertert budskap om livet og døden. Ikke bare om hennes, men også mitt!

Her er det hun sier om det vakreste og viktigste i livet:

 

Önskan

Ack låt mig leva riktigt
och riktigt dö en gång, 
så att jag rör vid verklighet 
i ont som i gott. 
Och låt  mig vara stilla 
och vörda vad jag ser, 
så detta får bli detta och inget mer.

Om av det långa livet 
en enda dag var kvar, 
då sökte jag det vackraste som jordlivet har. 
Det vackraste på jorden 
är bara redlighet, 
men det gör ensamt liv till liv 
och verklighet.

Så är den vida världen 
ett daggkåpeblad 
och ini skålen vilar 
en vattendroppe klar. 
Den enda stilla droppen 
är livets ögonsten. 
Ack gör mig värd att se i den! 
Ack gör mig ren!

 

Fra Karin Boyes fem diktsamlinger
Dikter, BonnierPocket 1985
Utkom første gang i 1942

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s